Trăm suối nguồn chảy mãi
Cho đời những dòng sông
Những dòng sông hợp lại
Cho xanh những cánh đồng

Những cánh đồng trĩu hạt
Cho em đầy bát cơm
Những trang vở trắng thơm
Cho em từng con chữ…

Trăm suối nguồn chảy mãi, cho đời những dòng sông (Ảnh: dailytourshue.com)

Thầy cô cho vốn sống
Bạn bè cho niềm vui
Mái trường cho kỷ niệm
Tuổi thơ cho tiếng cười…

Tháng ngày cho khôn lớn
Mẹ cha cho hình hài
Tương lai cho hy vọng
Em bước vào ngày mai…

Đời cho em nhiều vậy
Trả lại gì, em ơi?

Bạn bè cho niềm vui, mái trường cho kỷ niệm (Ảnh: vietnamgsm.vn)

Trường Kiên