Nhìn mình qua bóng trong gương
Ảnh là ảnh của vô thường mà thôi
Cuộc đời như cánh bèo trôi
Những ngày xa lắc cuối trời mưa tuôn.

Nhìn mình qua bóng trong gương. Ảnh là ảnh của vô thường mà thôi. (Ảnh: DinhVanLinh/flickr.com)

Tìm ta, ta chạm nỗi buồn
Sông về biển chợt nhớ nguồn mù khơi
Mảnh buồm thơ dại rong chơi
Mê trò đuổi bắt mây trời lang thang.

Mảnh buồm thơ dại rong chơi. Mê trò đuổi bắt mây trời lang thang. (Ảnh: DinhVanLinh/flickr.com)

Vòng đời sẽ cạn thời gian
Tóc rồi sẽ bạc tựa làn khói bay
Cánh chim đã mỏi tháng ngày
Về bên núi đợi bàn tay vô thường

Như Nguyễn

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||0c40b247b__

Ad will display in 09 seconds