Những hàng cây lặng lẽ
Thao thức lời ngọn đèn
Những con đường sương xuống
Dồn cả vào hương đêm

Hà Nội đêm không ngủ
Sóng hồ khua lung linh
Hà Nội đêm không ngủ
Chồi non đang cựa mình

Hà Nội đêm không ngủ, sóng hồ khua lung linh (Ảnh: justgola.com)

Một Hồ Gươm nhân chứng 
Kiếm thần vùi dưới sông
Một Văn Miếu sống dậy
Nét văn bia cuộn trào

Tôi đi trong hương cốm
Phủ màu xanh lá sen
Tôi đi trong hồn nước
Hà Nội là trái tim.

Một Văn Miếu sống dậy, nét văn bia cuộn trào (Ảnh: picswe.com)

Hiếu Nguyễn