Kiếp sống trần gian kể cũng buồn
Vui trong một lúc, lệ lại tuôn
Gió thu buổi sớm, sương lạnh lẽo
Hát xong mấy khúc, đàn khẽ buông

Hát xong mấy khúc, đàn khẽ buông (Ảnh: pinterest.com)

Lang thang sớm tối, đời phiêu lãng
Sinh lão bệnh tử, ai khóc thương?
Mộng về quê cũ còn xa lắm
Lưu lạc hồng trần, hồn vấn vương

Lưu lạc hồng trần, hồn vấn vương (Ảnh: vantho.net)

Được mất thế gian tựa mây khói
Bao nhiêu danh lợi, công dã tràng
Một lòng trên đường cầu Đại Đạo
Trở về tiên thiên, rộng thênh thang!

Hy vọng

CLIP Ý NGHĨA:

videoinfo__video2.dkn.tv||d8c8240a5__

Từ Khóa: