Xuân qua hoa héo rụng
Ngày qua nắng lụi tàn
Dòng đời qua vun vút
Tất cả đều phai tàn

Để trở về cát bụi
Để biến thành tro than
Song vẫn còn mãi mãi
Sừng sững với thời gian

Xuân qua hoa héo rụng, ngày qua nắng lụi tàn (Ảnh: picoshots.com)

Ấy là lòng nhân đạo
Gương thánh thiện rỡ ràng
Ấy công trình sáng tạo
Làm nên những kỳ quan

Thì muôn đời bất diệt
Và nghìn thu huy hoàng.

Ấy là lòng nhân đạo, gương thánh thiện rỡ ràng (Ảnh: Pinterest)

Tụ Vinh

Video được xem nhiều:

videoinfo__video2.dkn.tv||1cd66b265__