Trương Tam Phong, thủy tổ của phái Võ Đang, là người sáng lập ra Thái Cực quyền, những câu chuyện thần kỳ về ông được lưu truyền rất nhiều. Năm 169 tuổi, Trương Tam Phong được phong làm Võ Đang chân nhân, vậy rốt cuộc ông đã sống đến bao nhiêu tuổi?

Trương Tam Phong là người Liêu Đông, nay là tỉnh Liêu Ninh, sống trong thời kỳ Nguyên Định Tông năm thứ 2, cũng chính là năm 1247. Theo “Minh sử – Liệt truyện đệ nhất bách bát thập thất phương kỹ” và “Cổ kim thái cực quyền phổ cập nguyên lưu xiển bí” ghi chép lại, thì Trương Tam Phong mất trong khoảng thời gian Thiên Thuận năm thứ 2 nhà Minh (năm 1458). Theo ghi chép này thì Trương Tam Phong sống đến khoảng 212 tuổi.

Năm 1368, Chu Nguyên Chương thành lập Minh triều, năm đó Trương Tam Phong 121 tuổi, là một vị cao nhân danh tiếng. Cũng trong khoảng thời gian này, Trương Tam Phong dẫn các đệ tử đến núi Võ Đang xây dụng cung quán, cư ngụ trên núi tu luyện.

Hoàng đế Minh triều khai quốc Chu Nguyên Chương, từ lâu đã nghe Trương Tam Phong đại danh, muốn đến chỗ Trương Tam Phong lãnh giáo đạo dưỡng sinh trường thọ của ông. Vì vậy phái người đến núi Võ Đang thỉnh mời Trương Tam Phong, nhưng hết lần này đến lần khác đều không gặp Trương chân nhân. Và cho đến tận khi chết, Chu Nguyên Chương cũng không một lần được thấy mặt Trương Tam Phong.

Sau khi Chu Nguyên Chương qua đời đã truyền ngôi lại cho Chu Đệ. Chu Đệ cũng là người vô cùng ngưỡng mộ Trương Tam Phong, vì thế đã tìm đủ mọi cách để được yết kiến Trương Tam Phong. Chu Đệ phái Hồ Quảng đến núi Võ Đang thỉnh mời Trương Tam Phong, thế nhưng Hồ Quảng tới tới lui lui cả hơn mười năm, vẫn không có cơ hội gặp được Trương Tam Phong.

Chu Đệ tuổi càng lúc càng lớn, cảm thấy thời gian không còn nhiều, ông thực sự cảm thấy vội vàng và nóng giận. Vì thế đã lệnh cho Hồ Quảng: “Nếu tìm không được Trương Tam Phong, ngươi phải chết”.

Thế là Hồ Quảng vì để giữ mạng nên đã bắt đầu nói càn, nói rằng đã gặp được Trương Tam Phong, thế nhưng chân nhân phải đến chỗ Thái thượng lão quân dự tiệc, nên không thể tới được.

Chu Đệ tưởng đó là thật nên đã viết cho Trương Tam Phong một lá thư: “Trẫm ngưỡng mộ chân nhân đã lâu, nên rất muốn được yết kiến một lần; chân nhân đạo đức cao thượng, vượt qua vạn vật, còn ta đây tài sơ học thiển, đức hạnh nhỏ bé. Mong chân nhân bớt chút thời gian rảnh rỗi đáo qua kinh thành, trẫm ở đây xin đợi chân nhân đại giá quang lâm”.

Hơn thế, Chu Đệ còn cho quân xây dựng rầm rộ tại núi Võ Đang: 8 cung, 2 quan, 36 am…, quy mô núi Võ Đang cũng nhờ vậy mà bắt đầu lớn mạnh.

Sự thành tâm của Chu Đệ cuối cùng đã phát huy tác dụng, năm 169 tuổi, Trương Tam Phong cuối cùng đã gặp mặt Chu Đệ một lần và cũng viết một lá thư hồi đáp Chu Đệ, trong thư có nói về bí quyết của trường thọ. Năm đó, Trương Tam Phong đã được Chu Đệ phong danh hiệu là Võ Đang chân nhân.

Từ đó, các Hoàng đế đời sau của Minh triều cũng tìm đủ mọi cách để tìm gặp Trương Tam Phong, với mong muốn học được bí quyết trường sinh của vị lão tiên nhân này, nhưng đều không gặp được.

Ngày nay, rất nhiều người tin rằng Trương Tam Phong vẫn còn sống trên đời, bởi vì ông đã siêu xuất khỏi sinh tử, chỉ là ông không lộ diện mà thôi. Trong lịch sử cũng không có ghi chép rõ ràng chính xác là Trương Tam Phong rốt cuộc sống đến bao nhiêu tuổi. Hơn nữa việc trường thọ đến vài trăm tuổi đối với người hiện đại chúng ta có thể là điều gì đó hoang đường.

Tuy nhiên đối với Đạo giáo, khi đã đạt được cảnh giới dưỡng sinh thanh tâm quả dục, thì kỳ thực thọ đến vài trăm tuổi hoặc hơn nữa cũng không có gì là lạ.

Nói là khả năng, im lặng là “thăng hoa” của hùng biện

videoinfo__video3.dkn.tv||7d970cce1__