‘Tứ đại quân tử’ nổi tiếng thời Chiến Quốc

Văn hóa 22/06/16, 08:28

Thời Xuân Thu Chiến Quốc của Trung Hoa xuất hiện rất nhiều nhân tài. Đây cũng là thời kì chứng kiến sự mở rộng to lớn về văn hóa và trí thức ở Trung Hoa đồng thời xuất hiện "tứ đại quân tử" nổi tiếng. Vậy "tứ đại quân tử" nổi ...

End of content

No more pages to load