Khi buồn, Hoàng đế chơi cosplay

Khác 26/03/15, 09:56

Trong lịch sử Trung Quốc, Ung Chính là một trong những vị vua chăm chỉ nhất… Người ta nói rằng, mỗi ngày ông viết hơn 8.000 chữ các lời bình và chỉ dẫn trong chiếu thư, và hằng năm ông chỉ được “nghỉ việc” trong một giới hạn nhất định. Cuộc ...

End of content

No more pages to load