Cho đi cũng cần phải có trí huệ

Nhân sinh cảm ngộ 06/10/19, 10:00

'Tình yêu thương không ngừng toả lan' mới thực sự là thứ sưởi ấm tâm hồn mỗi chúng ta. Một người đàn ông vì để chữa bệnh cho vợ mà nợ nần chồng chất. Cuối cùng, khi không còn khả năng chi trả viện phí nữa, ông đành bất lực làm ...

4 cảnh giới của bậc chính nhân quân tử

Trí huệ cổ nhân 11/08/19, 14:30

Bậc quân tử có bốn cảnh giới: khiêm nhường, độ lượng, trầm tĩnh mà sắc sảo và có hàm dưỡng nội tâm. Người cảnh giới càng cao thì tầm nhìn càng rộng, trí huệ càng lớn, nhân phẩm càng đủ đầy...  Khiêm nhường thì nhìn được xa Thời nhà Thanh có một ...

End of content

No more pages to load