Lặng nhìn thế sự, tìm nơi trở về…

Nghệ thuật 16/07/19, 15:00

Đi chưa hết kiếp dại khờ, Thì đi tiếp nữa, tìm chờ dại khôn... Ai theo quỷ, bán linh hồn, Ai lên Thập Tự, dại khôn luận bàn... Ai người hữu sự đa đoan, Ai người trả Nghiệp thế gian vẫn cười? Đức dày, Họa mỏng, đầy vơi, Lặng nhìn thế ...

End of content

No more pages to load