Mẫu câu giao tiếp thực hành (phần XI)

Học tiếng Anh 20/11/15, 15:43

Những mẫu câu dưới đây là các cách diễn đạt khác nhau được chia theo lối nói thân mật và trang trọng sẽ giúp người học áp dụng phù hợp trong từng hoàn cảnh cụ thể. Asking For Information Hỏi Thông Tin Informal Cách thân mật Have you got any idea ...? Bạn có biết…? Less Formal Cách dùng ...

Mẫu câu giao tiếp thực hành (phần X)

Học tiếng Anh 12/11/15, 15:58

Những mẫu câu dưới đây là các cách diễn đạt khác nhau được chia theo lối nói thân mật và trang trọng sẽ giúp người học áp dụng phù hợp trong từng hoàn cảnh cụ thể. Saying something again Nói lại một điều gì đó Less Formal Cách dùng thông thường What I said was,… Điều tôi ...

Mẫu câu giao tiếp thực hành (phần IX)

Học tiếng Anh 28/10/15, 15:12

Những mẫu câu dưới đây được chia theo cách nói thân mật và trang trọng sẽ giúp người học áp dụng phù hợp trong hoàn cảnh thực tế. Showing you are listening Cách bày tỏ bạn đang lắng nghe Informal Cách dùng thân mật Well, well! Ồ! Well I never! Ồ, chưa bao giờ! Indeed? Thật á? Tell me more. Nói tôi nghe ...

Mẫu câu giao tiếp thực hành (phần VIII)

Học tiếng Anh 16/10/15, 16:27

Những mẫu câu dưới đây được chia theo cách nói thân mật và trang trọng sẽ giúp người học áp dụng phù hợp trong hoàn cảnh thực tế. Summing up Cách tổng kết vấn đề Informal Cách dùng thân mật I nearly forgot...! Tôi gần như quên hết…! Less Formal Cách dùng thông thường While I remember, … Tôi nhớ,… To summarize, ...

Mẫu câu giao tiếp thực hành (phần I)

Học tiếng Anh 23/09/15, 15:48

Trong loạt bài giao tiếp thực hành, chúng ta sẽ tìm hiểu những câu giao tiếp theo bối cảnh được dùng để thể hiện ba sắc thái biểu cảm: Lối nói thân mật Lối nói thông thường Lối nói trang trọng Những mẫu câu dưới đây sẽ hữu ích đối với người học khi ...

End of content

No more pages to load