Những câu giao tiếp sử dụng khi muốn than phiền

Học tiếng Anh 14/10/15, 15:34

I’m sorry to say this but… (Tôi rất xin lỗi phải nói điều này nhưng....) There seems to be a problem with… (Tôi đang có một vấn đề với....) There appears to be something wrong with… (Có điều gì đó sai với....) I was expecting ... but… (Tôi đã rất mong đợi ...... nhưng....) Sorry to bother you but… (Xin ...

End of content

No more pages to load