6 nhóm người không thể thiếu nước

Liệu pháp tự nhiên 20/01/18, 09:37

Nước là cội nguồn của sự sống; ngay cả khi ngủ, cơ thể cũng đang mất nước qua đường hô hấp. Tế bào hoặc cơ thể nếu mất nước quá nhiều, thì sẽ xuất hiện những tổn thương đối với cơ thể, đặc biệt đối với những người táo bón, ...

End of content

No more pages to load