8 thế ngoại cao nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tứ đại danh tác 20/05/16, 06:18

"Tam Quốc Diễn Nghĩa" là bộ tiểu tuyết đầu tiên thuộc thể loại chương, hồi của Trung Quốc. Toàn bộ tác phẩm xoay quanh chữ "Nghĩa" và cuộc chiến phân chia quyền lực của ba thế lực phong kiến Ngụy, Thục và Ngô, với ba người đứng đầu là Tào Tháo, Lưu Bị ...

Chiếc đao của Quan Vũ nặng bao nhiêu cân?

Khác 02/03/16, 11:34

Chiếc đao của Quan Vũ có tên đầy đủ là Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Xem qua phim Tam Quốc Diễn Nghĩa có lẽ ai cũng biết đến chiếc đao này của Quan Vũ. Thanh Long Yển Nguyệt Đao là một loại đao thuộc Yển Nguyệt Đao. Thông qua khảo ...

End of content

No more pages to load