40 danh từ không bao giờ chia số nhiều

Học tiếng Anh 19/06/17, 10:21

Khi học về danh từ, có một lỗi phổ biến người học mắc phải là thêm s/es đằng sau để tạo thành số nhiều nhưng chúng lại luôn ở dạng số ít. Dưới đây là 40 danh từ thường gặp nhất mà không chia ở dạng số nhiều. Danh từ ...

End of content

No more pages to load