Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10

Khác 01/10/16, 09:06

Trong những quy định có hiệu lực từ tháng 10, nổi bật là quy định người bệnh không được thanh toán tiền khám khi cấp cứu từ 4 giờ trở lên, quân nhân chuyên nghiệp có thêm chế độ nghỉ phép đặc biệt, cấp xã phải báo cáo về công ...

End of content

No more pages to load