Vượt cả Hàn Tín, đây là vị đại tướng quân duy nhất phá giải được câu “chữ Tài đi với chữ Tai” 1 vần!

Câu chuyện lịch sử 10/02/17, 11:13

Chỉ vài năm ngắn ngủi sau khi bình định "An Sử chi loạn" (755-763), vùng đất Trung Quốc dưới thời nhà Đường lại lâm vào cảnh chiến tranh. Bộc Cố Hoài Ân, thuộc hạ của viên tướng tài ba Quách Tử Nghi đã từng lập được chiến công trong thời ...

End of content

No more pages to load