Từ vựng chủ đề: Các loại kính mắt

Học tiếng Anh 29/09/16, 10:27

Bạn có biết, có gần 30 loại kính mắt khác nhau? Cùng xem trong tiếng Anh chúng có tên là gì nhé!   Corrective lens - /kəˈrek.tɪv;lenz/: kính điều chỉnh khúc xạ Adjustable Focus glasses - /əˈdʒʌst ˈfoʊ.kəs/ /: kính điều chỉnh tiêu điểm Far - sighted glasses - /ˌfɑːˈsaɪ.tɪd ˈɡlæs•əz/: kính lão ...

End of content

No more pages to load