Phát hiện hóa thạch loài khủng long lớn nhất thế giới

Khảo cổ 10/08/17, 16:08

Hóa thạch một loài khủng long mới với trọng lượng lớn nhất từ trước đến nay, vượt trội so với nhà vô địch một thời là khủng long bạo chúa Tyrannosaurus, vừa được phát hiện. Nhà vô địch mới về cân nặng trong thế giới khủng long này có trọng lượng ...

End of content

No more pages to load