Những sai lầm khi dùng kháng sinh của người Việt

Sức khoẻ 02/01/18, 08:40

Thuốc kháng sinh được ví như "của để dành" của người Việt. Hễ hắt hơi, sổ mũi là uống. Tuy nhiên thực tế ở Việt Nam, nhiều người bệnh ngay cả bác sĩ cũng đang lạm dụng kháng sinh mà không lường trước hết được hậu quả.  

End of content

No more pages to load