Hoàng tước báo ân

Văn hóa 21/07/15, 08:26

Dương Chấn (杨震) thời Đông Hán tuổi nhỏ hiếu học, đọc sách nhiều, học vấn uyên thâm, được nhiều nhà Nho đương thời quý trọng. Vì là người Hoa Âm, ở phía tây Đồng Quan, nên Dương Chấn còn được tôn xưng là “Khổng Tử phía tây Đồng Quan” (关西孔子). ...

End of content

No more pages to load