Hoài niệm thế hệ bố, nhắn gửi thế hệ con

Blog ĐKN 01/11/19, 14:30

Câu chuyện là cuộc hội thoại ngắn giữa hai cha con người Nga, nhưng thế hệ của ông bố Nga có lẽ cũng từa tựa thế hệ của ông bố Việt. "Thế hệ bố, có lẽ, là thế hệ cuối cùng mà con cái biết nghe lời cha mẹ. Thế ...

End of content

No more pages to load