Tín hiệu mừng, xuất khẩu hạt tiêu vẫn tăng

Khác 01/05/15, 07:21

Nền kinh tế thế giới chưa thực sự phục hồi mạnh, sức mua chưa tăng cao, là một trong những lý do làm cho xuất khẩu nông sản 4 tháng đầu năm giảm cả về khối lượng và giá trị. Tuy nhiên, hạt tiêu là một trong 10 mặt hàng ...

End of content

No more pages to load