Hàn Tín – Quốc sĩ vô song (4): Ỷ số đông, quân Triệu chủ quan khinh địch – Dụng binh ít, Hàn Tín tử chiến công thành

Trí huệ cổ nhân 21/08/21, 10:30

Ở cuối phần 3, sau khi diệt được nước Nguỵ với diệu kế 'thùng gỗ vượt sông', Hàn Tín lại nhanh chóng hạ nước Đại. Tiếp đến, ông tiến quân lên phía Bắc để chinh phạt nước Triệu...  Binh lực nước Triệu lúc này vô cùng lớn mạnh với 20 vạn ...

Vị cao nhân khiến Hàn Tín cả đời bái phục, trước khi mất để lại câu nói lưu truyền thiên cổ

Câu chuyện lịch sử 24/05/18, 06:44

Hàn Tín là khai quốc công thần của nhà Hán, là vị tướng lĩnh nổi trội nhất cuối thời nhà Tần, đầu thời nhà Hán. Nếu nói đến tài năng quân sự thì chỉ có duy nhất Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ là đứng ngang hàng với ông, thậm ...

End of content

No more pages to load