Không có định hướng, Việt Nam loạn khởi nghiệp

Khác 24/12/17, 11:52

Đánh giá về tình trạng khởi nghiệp ở Việt Nam, ông Nguyễn Văn Phước - Giám đốc Trí Việt First News, nhấn mạnh: “Khởi nghiệp tại Việt Nam trong vài năm qua chỉ làm hình thức, cứ hô hào suông bằng những phong trào”. Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu ...

End of content

No more pages to load