Đại từ nhân xưng

Học tiếng Anh 27/10/15, 15:26

1. Đại từ nhân xưng làm chủ từ trong câu: I              tôi, ta                              - Chỉ người nói số ít. We          chúng tôi, chúng ta    - Chỉ người nói số nhiều. You         bạn, các bạn         ...

End of content

No more pages to load