Nhắn ai trong kiếp đoạn trường…

Nghệ thuật 03/02/20, 11:00

Kiếp đoạn trường, kiếp đoạn trường! Gió mưa vần vũ bất thường tiết Xuân Hán Hồ đen kịt khí âm Tai ương bùng phát chính tâm kê đồ Thông tin bưng bít mê hồ Bao người vong mạng trước cơ hiểm nghèo Chỉ mành lắt lẻo chuông treo Khắp nơi tức tưởi dân nghèo khóc than Bịt bùng ...

End of content

No more pages to load