Phong vân mạn đàm (Kỳ 64): Tần vương lắng nghe tâm thư khuyên giải, Phạm Thư dâng kế ‘viễn giao cận công’

Câu chuyện lịch sử 29/03/21, 12:30

Lại nói, gần hai năm đã qua, Tần vương đã quên mất Trương Lộc (Phạm Thư). Sau khi đọc bức thư xong, Tần vương quyết định triệu kiến Trương Lộc... Loạt bài dài kỳ: Phong vân mạn đàm  Trương Lộc đến một nơi gọi là Ly cung, ông ở đó chờ đợi. ...

Phong vân mạn đàm (Kỳ 62): Miễn Trì hội Triệu-Tần hai nước đấu trí; Hồi hương xong Liêm Pha khinh bạc Tương Như

Câu chuyện lịch sử 19/03/21, 12:30

Ở tập trước, Tần vương thấy Lạn Tương Như không sợ, hơn nữa lời nói còn khảng khái hiên ngang, giống như đang chiếm đạo lý vậy. 'Đem chuông đi đánh xứ người', số phận của Lạn Tương Như sẽ ra sao?... Loạt bài dài kỳ: Phong vân mạn đàm Tần vương ...

‘Tứ đại quân tử’ nổi tiếng thời Chiến Quốc

Văn hóa 22/06/16, 08:28

Thời Xuân Thu Chiến Quốc của Trung Hoa xuất hiện rất nhiều nhân tài. Đây cũng là thời kì chứng kiến sự mở rộng to lớn về văn hóa và trí thức ở Trung Hoa đồng thời xuất hiện "tứ đại quân tử" nổi tiếng. Vậy "tứ đại quân tử" nổi ...

End of content

No more pages to load