Vị cao nhân khiến Hàn Tín cả đời bái phục, trước khi mất để lại câu nói lưu truyền thiên cổ

Câu chuyện lịch sử 24/05/18, 06:44

Hàn Tín là khai quốc công thần của nhà Hán, là vị tướng lĩnh nổi trội nhất cuối thời nhà Tần, đầu thời nhà Hán. Nếu nói đến tài năng quân sự thì chỉ có duy nhất Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ là đứng ngang hàng với ông, thậm ...

End of content

No more pages to load