4 gương mặt Việt Nam trực tiếp đối thoại tại APEC CEO Summit

Khác 06/11/17, 20:40

Bốn doanh nhân Việt Nam được mời tham gia đối thoại tại Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo doanh nghiệp APEC 2017 (APEC CEO Summit 2017) đều là những người đứng đầu giới doanh nghiệp trong nước. Trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao APEC 2017 bắt đầu diễn ra từ ...

End of content

No more pages to load