Tìm kiếm ẩn sĩ ở núi Chung Nam Sơn

Văn hóa 20/05/15, 08:09

Thời Trung Quốc cổ đại, núi Chung Nam Sơn là nơi các sĩ phu xuất thế ở ẩn để “theo đuổi con đường rèn luyện đạo đức bản thân”. Ngày nay tại Trung Quốc, núi ...

End of content

No more pages to load