Bill Gates cho rằng chúng ta sẽ không đối mặt với hiểm họa hạt nhân, mà thảm họa lớn nhất sẽ là những dịch bệnh trên quy mô toàn cầu.

 

Đó có thể là dịch bệnh có nguồn gốc tự nhiên như Ebola gần đây, hoặc cũng có thể là âm mưu khủng bố sinh học. Nhưng vấn đề là, chúng ta chưa chuẩn bị gì cho những trường hợp đó cả. Ở đây, Gates nói về những điều cần thiết để sẵn sàng cho điều đó. Và chúng ta cần phải chuẩn bị ngay bây giờ.

Theo TED video