Có rất nhiều tổ chức trên thế giới chúng ta nghe thấy hằng ngày. Cùng thử sức đoán tên qua bài học dưới đây nhé!

1. ADB

2. APEC

3. FAO

4. ICC

5. IUCN 

6. UN 

7. UNESCO 

8. WHO

Đáp án

1. Asian Development Bank: Ngân hàng phát triển châu Á

2. Asia – Pacific Economic Cooperation: Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương

3. Food and Agriculture Organisation: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc

4. International Chamber of Commerce: Phòng Thương mại Quốc tế

5. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources: Liên minh bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế

6. United Nations: Liên Hợp Quốc

7. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc

8. World Health Organization: Tổ chức Y tế Thế giới

Mai Vy

videoinfo__video3.dkn.tv||22d84faa2__

Ad will display in 09 seconds