Vợ càng mềm mỏng, chồng càng thành đạt

Nhân sinh cảm ngộ 02/03/18, 08:30

Các nhà nhân tướng học căn cứ vào tướng mạo mà tìm những người phụ nữ có chồng phát đạt như tướng mặt, sắc khí v.v… sau đó đúc kết ra rằng đó đều không phải là căn nguyên chủ yếu, hơn nữa cũng không phải 100% là đúng. Nguyên nhân ...

Mối quan hệ lành mạnh, quý ở chỗ không toan tính

Nhân sinh cảm ngộ 28/02/18, 08:00

Có câu nói rằng: "Mức độ cao thấp của cuộc sống không phải là bạn nhìn thấy rõ bao nhiêu việc, mà là bạn xem nhẹ được bao nhiêu việc". Trong đó quan trọng nhất là bốn điểm này: Không tính toán trên những việc tồi tệ, không tính toán với ...

Hóa ra phong thủy không lợi hại bằng thiện tâm

Nhân sinh cảm ngộ 25/02/18, 07:30

Một thầy phong thủy đi qua một chặng đường rất dài, vô cùng khát nước. Cuối cùng trông thấy một trang viên, ông vội vàng đi tới xin chén nước. Một người hầu từ trong đi ra nói ông đợi ngoài cửa đợi mình đi lấy nước. Thầy phong thủy đợi thật ...