6 hành vi tổn hại phúc đức đời người

Đạo đức - Phong thái 28/10/19, 10:00

Ngày nay, rất nhiều người trẻ tuổi tìm đến cửa Phật cầu phát tài, cầu sinh con trai, may mắn, làm sao để cát lợi đến gần, hung khí tránh xa... Nhưng trên thực tế, may mắn, phúc phận đều là do bản thân mình quyết định, chúng không phải ...