Giải oan cho… mỡ béo

Liệu pháp tự nhiên 21/01/15, 06:16

Vâng, béo ở đây là mỡ, béo có nguồn gốc tự nhiên từ động vật hoặc thực vật. Từ bao lâu nay, béo ta âm thầm cặm cụi làm việc theo đúng trách nhiệm vốn ...