Chuyện kể về các ca xướng nổi danh thời nhà Đường

Chuyện kể về các ca xướng nổi danh thời nhà Đường

Thời đại nhà Đường có một số lượng rất lớn các âm nhạc gia (ca sĩ, nhạc sĩ), với kỹ năng biểu diễn rất cao, là một thời đại mà các thời khác không thể sánh kịp. Trong "Tân Đường Thư - Lễ Nhạc Chí" ...