• Kinh tế

HP Việt Nam có Tổng giám đốc mới

HP Việt Nam có Tổng giám đốc mới

Ông Lim Choon Teck, Tổng giám đốc HP Việt Nam, có kinh nghiệm 20 năm trong ngành và kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng tại HP.

‘Vua cá tra’ Việt Nam lỗ hơn 700 tỷ đồng

‘Vua cá tra’ Việt Nam lỗ hơn 700 tỷ đồng

Thay vì khoản lỗ hơn 63 tỷ đồng theo như báo cáo tài chính của công ty, số lỗ sau thuế của Công ty cổ phần Hùng Vương bỗng vọt lên hơn 700 tỷ đồng, sau khi kiểm toán.

Thế giới đã ‘đào’ 80% Bitcoin

Thế giới đã ‘đào’ 80% Bitcoin

Giới hạn 21 triệu bitcoin đang tới gần khi dân đào coin đã khai thác được hơn 16,8 triệu bitcoin, tương đương với 80% lượng tiền này.

Kết thúc

Không còn trang để tải