Hãy ngăn họ tìm đến cái chết…

Đời sống 08/10/15, 03:17

Sau khi người bạn thứ 8 tự tử, Arunas quyết định tổ chức một hoạt động thật ý nghĩa để kêu gọi sự quan tâm từ phía cộng đồng tới những con người đang muốn ...