Chiếc boomerang của lòng tốt

Đời sống 12/07/16, 18:25

Những việc tốt lành bạn làm cho người khác hôm nay, cũng chính là mang lại tốt lành cho bạn trong tương lai. Câu chuyện thứ nhất  Vào một đêm bão tuyết xảy ra tại Texas, nước Mỹ, có một chàng thanh niên trẻ tên là Kress đi ô tô và bị ...