Nữ hành khách bị mời xuống khỏi máy bay trong im lặng

Blog ĐKN 05/09/22, 08:43

Rất hiếm có chuyện hãng hàng không mời hành khách ra khỏi máy bay khi chuẩn bị cất cánh, nhưng với nhiều nguyên nhân khác nhau thì vẫn có những trường hợp như vậy. Cô Peggy Uhle là một trong những hành khách như vậy, nhưng nguyên nhân thực sự ...

New Zealand cân nhắc đổi tên quốc gia

Đời sống 30/07/22, 08:30

Quốc hội New Zealand có thể đổi tên đất nước thành Aotearoa, có nghĩa là "đám mây trắng dài" trong tiếng Maori (mà lịch sử truyền miệng bản địa cho biết đã giúp các nhà hàng hải Polynesia sơ khai đến vùng đất này), đồng thời có thể khôi phục ...