Tag Archives: văn hóa

Phúc âm ca

Người từ miền Hư Vô Vượt qua lớp lớp từng khung trời Đi xuống nhân gian Truyền ban Thiên Pháp độ Chúng sinh Chuyển Pháp Luân. Người chịu nhiều thương đau Cộng chung oan chướng của nhân loại Mang hết trên thân Người đến đây ...

Thơ: Mẹ

Năm mươi tuổi chợt thấy già Mẹ mong mỏi được làm bà ngoại thôi Vậy mà năm tháng cứ trôi Mười năm sau mới như lời mẹ mong. Hành trình cùng với long đong Mẹ mang thân bống, thân sông, thân đò Trời chiều thường ...