Tag Archives: nhảy dây

Tuyệt đỉnh nhảy dây có 1-0-2 chỉ có ở Olympic 2016

Nhảy dây là một trò chơi phổ biến của hầu hết trẻ em Việt Nam. Nó đơn giản dễ chơi, và cũng luyện cho trẻ nhỏ tính tương tác cao. Thế nhưng, một khi đã mang ra thi đấu thì tất nhiên còn cần phải ...