Tag Archives: ngân hàng thế giới

WB và những khuyến nghị cho Việt Nam hướng tới 2035

Mặc dù đã có rất nhiều thành tích trong 30 năm qua, giảm tỷ lệ đói nghèo, tăng thu nhập bình quân lên 2.000 USD/người/năm, tuy nhiên năng suất lao động vẫn thấp gần cuối trong khu vực, khoảng 1/3 dân số, tức khoảng 30 ...

Sài Gòn kiến nghị vay 9.658 tỷ đồng để chống ngập

UBND TP.HCM vừa kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài chính làm việc với Ngân hàng Thế giới xem xét được vay nguồn vốn ưu đãi chống ngập nước để thực hiện dự án Quản lý rủi ro ...

cải cách ngân hàng

Cần đẩy nhanh cải cách trong lĩnh vực ngân hàng

Với một số đặc điểm như có yếu tố tham gia rất lớn của Nhà nước vào lĩnh vực ngân hàng dưới hình thức liên kết sở hữu trực tiếp và gián tiếp, mức độ sở hữu chéo cao giữa các ngân hàng với nhau ...