Tag Archives: chào hỏi

Giao tiếp nơi Công sở: Hẹn gặp và chào hỏi

Đối với nhân viên văn phòng, tiếng Anh rất quan trọng. Một người tự tin giao tiếp tiếng Anh nơi công sở sẽ gặp rất nhiều thuận lợi trong công việc. Các bạn hãy cùng học những câu giao tiếp tiếng Anh văn phòng thông dụng ...

Cách chào hỏi thông thường

Trong tiếng Anh, có rất nhiều cách thể hiện lời chào hỏi, dưới đây là một vài cách chào hỏi phổ biến: Informal Greetings (Cách chào thân mật ) – Hi! – Hello! – What’s up? – What’s new? – How’s it going? More Formal Greetings ...