Tag Archives: Athens

Đến thăm thành cổ Athens, Hy Lạp

Thủ đô Athens của Hy Lạp nổi tiếng với những di sản có từ thời cổ đại và được coi là “cái nôi” của nền văn minh phương Tây. Athens là một trong những thành phố hấp dẫn nhất Châu Âu, nổi tiếng cả về ...