Vinh danh nước Mỹ Cộng hòa

Thơ của Vô danh cư sỹ viết tặng nhân dân Cộng hòa Mỹ quốc và Tổng thống Donald Trump

“Giữ được Ngũ hồ trăng sáng mãi

Chẳng lo không chốn để buông câu” (*)

Thuyền kia đã tới đầu cầu

Ắt là sẽ thẳng có đâu chạy vòng

Phường gian trá đèo bòng mới mệt

Đấng minh quân chẳng thiết lo âu

Lẽ Trời: đức lớn ngôi cao

Phúc đâu đến kẻ mưu cầu bá vương

Xe đến chân núi, đường sẽ mở (**)

Tùng bách ngay chẳng sợ bóng nghiêng

Triệu dân như nước nâng thuyền

Cùng Trump sát cánh giữ miền Tự Do

Chúc Mỹ quốc vượt qua bão tố

Dẹp tà linh, củng cố chủ quyền

Cộng Hòa thắp sáng niềm tin

Vinh danh nước Mỹ, Dân quyền – Tự do.

---

(*) Cổ ngữ.

(**) Ngạn ngữ Phương Đông có câu: “Thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng/ Xe đến chân núi ắt có đường!”.