Trăng trôi lênh đênh ngang vòm trời
Trăng rơi trên sương, trên cành lá
Trăng rơi trên hoa, trên mặt hồ
Rơi trên sông thơ, trên non xa.

Trăng trên cây đa bên đầu làng
Trăng rơi thênh thang phố thị hoa
Dung dăng vui ca Trăng đèn mầu
Trăng thơm lâng lâng bên vạt ngâu.

Dung dăng vui ca Trăng đèn mầu / Trăng thơm lâng lâng bên vạt ngâu.
Dung dăng vui ca Trăng đèn mầu / Trăng thơm lâng lâng bên vạt ngâu.

Đầu non Trăng xế
Bóng nghiêng hàng cau
Hè sau sân trước
Vương ánh Trăng ngần

Trần gian say đắm
Trong giấc mộng hoa
Cả đêm thao thức
Trăng nguyện cầu mong.

Cả đêm thao thức / Trăng nguyện cầu mong.
Cả đêm thao thức / Trăng nguyện cầu mong.

Hằng Nga tiên nữ
Nhìn xuống thế gian
Bài ca đánh thức
Ai còn ngủ mê

Về nơi Thiên giới
Xin nhớ bạn ơi
Nhìn xem, Đại Pháp
Khai truyền… độ nhân…

Nhìn xem, Đại Pháp / Khai truyền... độ nhân...
Nhìn xem, Đại Pháp / Khai truyền… độ nhân…

VCN