Tôi đi tìm lửa trong đêm
Tìm ngọc trong đá, tìm sen trong bùn
Tìm cao giữa những thấp hèn
Tìm rồng giữa lũ giun trùng ngơ ngơ

Tôi đi tìm lửa trong đêm, tìm ngọc trong đá, tìm sen trong bùn (Ảnh: Pinterest)

Tôi đi tìm thực trong mơ
Tìm thanh trong tục, tìm thơ trong đời
Tìm mình giữa những lợi danh
Tìm tri âm giữa tiếng cười lời chê

Tìm mình giữa những lợi danh, tìm tri âm giữa tiếng cười lời chê (Ảnh: maxpark.com)

Tôi đi tìm tỉnh trong mê
Tìm yên lặng giữa bốn bề phong ba
Tôi đi tìm Phật trong Ma
Tìm Thánh trong Quỷ, tìm Ta trong mình.

Phương Xuân