Mây ngàn năm
Nắng xưa ngàn năm
Và cơn Gió vẫn xưa ngàn năm.

Trăng Hồ Tây
Tích xưa còn đây
Ven hồ
Lầu Trăng Gió năm xưa còn đây.

Qua mấy phen đổi thay
Cho đến hôm nay
Tràng An vẫn ngàn năm văn vật.

Cho đến hôm nay, Tràng An vẫn ngàn năm văn vật. (Ảnh: divui.com)

Vì lịch sử
Nhiều lúc thăng trầm
Thành Hà Nội
Đổi dáng thay hình
Khi phồn hoa thanh lịch rạng ngời
Khi lầm than ô nhục ngậm ngùi
Mà hồn thiêng vẫn nét Kinh kỳ.

Vì lịch sử
Là những an bài
Và dòng đời
Một chuyến đi dài
Ai đến ai quay lại
Thoáng ngàn năm.

Vô Cố Nhân

Từ Khóa: